Všechny úlohy z kategorie ‘Matematické’

Na rybníku naroste za jeden den 1 leknín, za dva dny 2 lekníny, za tři dny 4 lekníny, za čtyři dny naroste 8 leknínů, za 5 dnů 16 leknínů. Za 30 dnů zaroste úplně celý rybník. Za kolik dní zaroste přesně polovina rybníku?

 

Řešení »

Mějme výraz:

(x-a) * (x-b) * (x-c) * (x-d) * … * (x-y) * (x-z)

Zjednodušte jej.

 

Řešení »